Forældrebestyrelse

 

Bestyrelsen for Område 3 er valgt på et fælles møde.

 

Der afholdes fælles valg møde i hvert forår.

 

Der vælges syv medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen er sammensat af forældre fra alle institutionerne i området. Der er desuden forældrene fire medarbejderrepræsentanter.

 

I de fire huse er der desuden et forældreråd, valgt på lokale forældremøder.

 

Område lederen deltager i alle bestyrelsesmøderne, er bestyrelsens sekretær og er ansvarlig for at lovgivning, Byrådets beslutninger m.v. overholdes.

 

 Forældrebestyrelsen i Område 3 består af:

 Se mere om vores bestyrelse for 2020-2021 her